Servicii şi Facilităţi

Print

Servicii

Gratuit

Limitări

Servicii de informare

acces 24 ore la dispecerat la numărul de telefon 0-8000-8000 cu apel gratuit X
informaţii despre locaţie, telefon, adresă, preţuri curente pentru diverse facilităţi X
consultaţii tehnice în privinţa particularităţilor exploatării automobilului X
transmiterea unei informaţii urgente din partea clientului (fax, SMS, e-mail) X
căutarea de informaţii în reţeaua de internet X

Consultaţii în cazul unui accident

deplasarea la faţa locului (în caz de necesitate) X
comportamentul şi ordinea acţiunilor la locul accidentului X
consultaţii juridice X
acţiunile legate de comunicare cu compania de asigurare X
ajutor la perfectarea actelor X
informaţii despre servicii speciale de urgenţă X
consultaţii medicale de prim ajutor la telefon X

Asistenţă tehnică în cazul unei defecţiuni, accident rutier *

schimb de roţi/cauciucuri X În raza municipiului Chişinău
pornirea motorului cu o baterie din afară X În raza municipiului Chişinău
dezgheţare de lacăte de portieră pe timp de iarnă X În raza municipiului Chişinău
deblocare de portiere (în limita posibilităţilor prestatorului) X În raza municipiului Chişinău
verificare/schimb de siguranţe auto X În raza municipiului Chişinău
verificare/schimb de bujii X În raza municipiului Chişinău
livrare de combustibil (nu mai mult de 5 litri, din contul clientului) X În raza municipiului Chişinău
tractarea în afara carosabilului X În raza municipiului Chişinău
reparare defectelor minore a sistemului de frîne X În raza municipiului Chişinău
ajutor la închirierea unui automobil X
solicitarea autospecialei de tractare (evacuator) ** X Limita de distanţă 200km tur-retur
* Servicii de assistenţă tehnică

Se acordă în cazul unei defecţiuni tehnice care poate fi înlăturată la faţa locului. Numărul de solicitări este NELIMITAT. Serviciile sunt prestate gratuit în raza municipiului Chişinău. În caz de depăşire a limitei diferenţa este achitată de client.

** Servicii de tractare/evacuare

Serviciile de tractare/evacuare se prestează în cazul unei defecţiuni tehnice care nu poate fi înlăturată la faţa locului şi care împiedică deplasarea desinestătătoare a automobilului. Tracarea se efectuiază numai la staţiile de deservire tehnică autorizate de General Motors Moldova. Numărul de solicitări este NELIMITAT. Serviciile sunt prestate gratuit în raza de 200km tur-retur de la oraşul Chisnău. În caz de depăşire a limitei diferenţa este achitată de client.

Excepţii

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor în cazul în care defecţiunea este cauzată din neglijenţa clientului de mai multe ori consecutiv ignorînd sfaturile/indicaţiile prestatorului în vederea eliminării undei defecţiuni permanente. De exemplu în caz de folosire a unei baterii vechi, solicitarea abuzivă a serviciului "pornirea motorului cu ajutorul unei baterii din afară" poate fi refuzată.