Servicii şi Facilităţi

Print

Servicii de informare

acces 24 ore la dispecerat cu apel gratuit 0-8000-8000 sau la tel: (022) 800 800 cu tarif normal, 022 92 02 02, (079) 92 02 02
informaţie despre locaţie, telefon, adresă
transmiterea unei informaţii urgente din partea clientului (fax, SMS, e-mail)
căutarea de informaţii în reţeaua de internet
ajutor la închirierea unui automobil

Asistenţă tehnică în cazul unei defecţiuni, accident rutier *

schimb de roţi/cauciucuri
pornire motor cu ajutorul unei baterii din afară
deblocare de portiere
livrare de combustibil (nu mai mult de 5 litri, din contul clientului)
(*) Serviciile de asistenta tehnică se acordă în cazul unei defecţiuni care poate fi înlăturată la faţa locului. Numărul de solicitări este NELIMITAT. Serviciile sunt prestate gratuit în raza municipiului Chişinău. În caz de depăşire a limitei diferenţa este achitată de client

Servicii de tractare auto **

tractarea automobilului avariat pe platformă cu ajutorul troliului
tractarea automobilului defectat cu ajutorul unei macarale
tractarea autoturismului cu portierele blocate
tractarea autoturismului cu defecţiune la mecanismul de ghidare
tractarea autoturismului cu cutia de viteze blocată
tractarea automobilului care a derapat de pe carosabil
(**) Serviciile de tractare se prestează în cazul unei defecţiuni tehnice care nu poate fi înlăturată la faţa locului şi care împiedică deplasarea automobilului.Tractarea se efectuează numai la staţiile de deservire tehnică autorizate de KIA Moldova. Numărul de solicitări este NELIMITAT. Serviciile sunt prestate gratuit pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Excepţii

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor în cazul în care defecţiunea este cauzată din neglijenţa clientului de mai multe ori consecutiv ignorînd sfaturile/indicaţiile prestatorului în vederea eliminării undei defecţiuni permanente. De exemplu în caz de folosire a unei baterii vechi, solicitarea abuzivă a serviciului "pornirea motorului cu ajutorul unei baterii din afară" poate fi refuzată.